Servicearbeten och installation

Service

Att serva dörrens beslag regelbundet är viktigt för att behålla funktionen, speciellt i dörrar som är hårt trafikerade. Ibland krävs också ett serviceavtal för att erhålla garanti från tillverkaren vid en nyinstallation. Att ge dörren regelbunden och korrekt utförd service är också något som undviker onödiga och dyra kostnader i framtiden. Med andra ord, en dörr som får vård, omsorg och kärlek lever längre.

Vi erbjuder serviceavtal till våra kunder där vi gjort en installation för att säkerställa att funktionen upprätthålls och att eventuella krav för garanti efterlevs. Hur serviceavtalen ser ut beror helt på vilken beslagning det är som som ska servas. Med allt det i åtanke tar vi fram ett förslag beroende på hur just dina dörrar ser ut och vilka behov som finns.

Ifall något trots all underhållsservice går sönder, så finns vi alltid nära tillhands. Vi kan ofta vara på plats för en felsökning eller åtgärda problemet snabbt.

Nyinstallation

Våra tekniker är experter på vad som fungerar på en dörr. Ibland räcker det inte bara med funktion, det kan också finnas krav och lagar som måste efterföljas. Dessa är inte alltid lätta att tolka, både när det gäller befintliga som nya dörrar. Där finns vi som en en trygg partner och hjälper er hitta en bra lösning. Vi kan också hjälpa till med projektering vid nya projekt innehållande flertalet dörrmiljöer, läs mer om det här.

Kontakta oss

Försök att vara så detaljerad som det går i din beskrivning för att få ett så bra svar som möjligt.

  FÖRNAMN *

  EFTERNAMN *

  EMAIL *

  TELEFONNUMMER

  ÄMNE

  HUR KAN VI HJÄLPA DIG?