CE-märkning av dörrautomatiker

Maskindirektivet

Maskindirektivet och EN16005 kanske är något du hört talas om på senare tid? Det har länge varit oklart vad som gäller angående CE-märkning av dörrautomatiker och vilka krav som egentligen gäller. Under 2023 som kom dock äntligen ett förtydligande från branchorganisationen SLR vad som gäller.

Vad betyder detta egentligen kan man fråga sig. Kortfattat så finns det olika krav en dörrmiljö måste uppfylla beroende på vart den sitter och vilken risknivå den bedöms ha. Ett tydligt exempel på hög risk kan vara en förskola, medans en kontorsbyggnad kan anses vara låg risk. Det hela beror på vilka som vanligtvis rör sig i miljön.

Möjliga åtgärder

Vad är det då för typ av krav? Det kan till exempel vara att bakkanten ska vara skyddad mot klämning. Klämskydd är exempel på krav som finns oavsett bedömd risknivå. Sen kan det också vara olika typer av sensorer som gör att dörren stannar när den närmar sig en person, det kan ibland också räcka att man använder så kallad lågenergi (endast när miljön bedöms vara låg risk). Lågenergi innebär att dörren har en låg rörelseenergi, den känns alltså lätt och rör sig sakta.

Vem CE-märker dörrautomatiken?

Något som också har förtydligas är vem maskintillverkaren är och vart ansvaret ligger. Det bedöms vara installationsfirman som ”installerar drivenhet och kopplas samman dörrblad med karm med armsystemet”. Det innebär att den som utför installationen ska lämna en EG-försäkran och CE-märka dörrautomatiken. Att maskinen är CE-märkt från fabrik räcker alltså inte.

Beställaransvar

För maskinägare och beställare innebär EN16005 att maskiner som har satts upp senaste åren kan behöva komplettering för att uppfylla kraven. Kontakta Järker om du som maskinägare/beställare är osäker på om din maskin behöver komplettering för att kunna bli certifierad.

Vi finns här för dig

Vi på Best Lås har tagit detta nya förtydligande på största allvar och installerar dörrautomatiker som uppfyller kraven för att kunna CE-märkas av oss. I texten ovan tas bara ett fåtal exempel upp och ska inte ses som något facit på något sätt. Alla bedömningar är individuella då det är många parametrar att ta hänsyn till. Kontakta oss för att veta mer, om du behöver hjälp med installation av ny dörrautomatik, eller behöver komplettera en befintlig. Så ska vi hjälpa till på bästa möjliga vis. Installationer gör vi normalt i Mälardalen.

Till höger om denna text finns några länkar som kan vara nyttiga att titta lite närmare på om man vill fördjupa sig lite i ämnet.

Kontakta oss

Försök att vara så detaljerad som det går i din beskrivning för att få ett så bra svar som möjligt.

  FÖRNAMN *

  EFTERNAMN *

  EMAIL *

  TELEFONNUMMER

  ÄMNE

  HUR KAN VI HJÄLPA DIG?