iLOQ HOME är en digital lösning för hantering av behörigheter som helt förändrar sättet att leva i bostadsfastigheter.

iLOQ är en ledande utvecklare av digitala tjänster och programvarulösningar som omvandlar byggnader till moderna boendemiljöer. Med iLOQ HOME uppfyller vi samhällets behov av hållbarare, säkrare och smartare boende.

Se videon ovan för att se närmare vad man kan göra med ILOQ Home. Läs mer om ILOQ Home här.

Vi är glada att vi nu kan erbjuda denna tjänst till våra befintliga och nya kunder som har ILOQ S5-systemet. De begränsningar som finns för traditionella lås och nycklar försvinner med ILOQ Home. Denna tjänst har tagits fram för att boende mer frihet och flexibilitet att leva som de vill, utan att för den delen tumma på säkerheten.

De boende har exakt kontroll på vilka som har nycklar till hemmet. Med hjälp av mobilen kan de boende ge tillfällig tillgång till en hantverkare, fastighetsskötare eller vid en nödsituation. En borttappad nyckel kan via mobilen enkelt spärras, eller återaktiveras om den hittas igen.

ILOQ Home tar också bort behovet av flera låssystem i ett flerbostadshus. Detta då huvudentrén, tvättstuga, gym och andra gemensamma utrymmen kan bokas och skötas i ILOQ Home. Boende kan också dela en behörighetskod till vänner, bud och hantverkare som behöver komma in i huvudentrén en viss tid.

Kontakta oss om ni vill veta mer.

iloq home